Faculty, Page 20

Xiu-Feng

Xiu-Feng “Henry” Wan

Professor

471D Bond Life Sciences Building

Phone: 573-882-8943

Email: wanx@missouri.edu

Electrical Engineering and Computer Science

Binbin Wang

Binbin Wang

Assistant Professor

C2648 Lafferre Hall

Phone: 573-882-1275

Email: wangbinb@missouri.edu

Civil and Environmental Engineering

Fang Wang

Fang Wang

Associate Teaching Professor, Director of CREXR Lab

E2437H Lafferre Hall

Phone: 573-884-8747

Email: wangfan@missouri.edu

Engineering and Information Technology

Yi Shang portrait

Yi Wang

Assistant Professor

E3437C Lafferre Hall

Phone: 573.882.2340

Email: yiwang@missouri.edu

Industrial and Systems Engineering

Richard Warder

Professor Emeritus

MAE - Emeritus

Glenn Washer

Glenn Washer

James C. Dowell Fellow, Professor

2502 Lafferre Hall

Phone: 573-884-0320

Email: washerg@missouri.edu

Civil and Environmental Engineering

Robert Winholtz portrait

Robert Winholtz

Associate Professor, Director of Graduate Studies

E2413A Lafferre Hall

Phone: 573-882-6322

Email: winholtz@missouri.edu

MAE - Director | Mechanical and Aerospace Engineering

web_Wollersheim copy

Dave Wollersheim

Professor Emeritus

MAE - Emeritus

Bin Wu

Bin Wu

Teaching Professor

E3437L Lafferre Hall

Phone: 573-882-5540

Email: wubi@missouri.edu

Industrial and Systems Engineering

Portrait of Feng Xiao

Feng “Frank” Xiao

Associate Professor, P.E.

C2647 Lafferre Hall

Phone: 573.882.6408

Email: feng.xiao@missouri.edu

Civil and Environmental Engineering